Lilly Nails Handdesinfektion

149 kr

Återfuktande 85% handdesinfektion. Oparfymerad. Effektiv mot bakterier och virus.

 

Artikelnr: 22270 Kategori:

Beskrivning

Bruksanvisning: Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem. Gnid in ca 3ml noggrant och låt händerna lufttorka ca 30 sek.

Verksamma ämnen: 745g/kg etanol, 83g/kg propan-2-ol. Tillverkad enligt En1500.

Säkerhetsdatablad: 

Handdesinfektion 85%

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej förtäras. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp. Undvik kontakt med textilier. Innehåller totalt 85% denaturerad alkohol.

Återvinn: Förpackningen sorteras som plast och innehållet som farligt avfall.

Storlek: 100ml

Mer information

Vikt 0.2 kg
Dimensioner 20 × 6 × 6 cm